เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามประกาศประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฎิบัติงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.......
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
find_in_page ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา(แทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

chat_bubble ประกาศการจัดซื้อจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ 2 ตำบลนาหว้า
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ 1 ตำบลนาหว้า
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อจถ.๐๕ สายแยกทางบ้านตาด - รอบห้วยกำปี้ หมู่ที่ ๑ ชุมชนรุ่งอรุณ ตำบลนาหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
photo แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม