เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
ดร.กาญจนา โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)
โทร : 045-989656
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
นางสาวกาญจนา บุญสาลี
ครูผู้ช่วย
นางจันทรัตน์ ขันธ์โมลี
ครูผู้ช่วย