messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt กิจกรรม
ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งเครื่องแปลงขยะ เศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling Machine)[19 พฤษภาคม 2564]
นายกเทศมนตรีรับมอบประกันโควิด-19 ให้กับอสม.เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา[18 พฤษภาคม 2564]
งานกองคลังและพัสดุออกจัดเก็บภาษีรายได้ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[13 พฤษภาคม 2564]
นายปราโมทย์ อินลี นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารและข้าราชการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น[13 พฤษภาคม 2564]
การประเมินผลงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปี 2564[13 พฤษภาคม 2564]
มอบเงินสนับสนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน[13 พฤษภาคม 2564]
ร่วมยินดีกับคณะผู้บริหาร[12 พฤษภาคม 2564]
5 ส ประจำวันนี้ 12 พฤษภาคม 2564[12 พฤษภาคม 2564]
นายกิเลน กาเผือก รองรายเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า[12 พฤษภาคม 2564]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงแรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ โควิด-19[11 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 111 - 120 (ทั้งหมด 162 รายการ)

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา