messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดเขม่าหมอกควัน[2 มีนาคม 2564]
งานเทศกิจตลาดสด ประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564[1 มีนาคม 2564]
สรุปผลการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2564
รับการตรวจศูนย์ อปพร.
รายงานผลการดำเนินการประมูลตลาดถนนคนเดินเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
รายงานผลการประมูลราคาค่าเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
งานเทศกิจ อำนวยความสะดวกการจราจร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด19ชุมชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอปทุมราชวงศา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 141 - 150 (ทั้งหมด 162 รายการ)

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา