messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt กิจกรรม
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา รณรงค์ Big Cleaning Day
ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าโรงเรียนปทุมราชวงวงศา
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศาลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองโรงสีข้าวในพื้นที่
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจ size ขยะ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
งานป้องกันฯ ออกดำเนินการตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร 28 ตค.2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจเชื้อโคลิฟอร์มในเขตพื้นที่
การประชุมผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 151 - 160 (ทั้งหมด 162 รายการ)

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา