messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt กิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[31 กรกฎาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ครั้งที่1/2564[27 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564[25 กรกฎาคม 2564]
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)[22 กรกฎาคม 2564]
ทำความสะอาด พ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนหลานเจ้าปู่[22 กรกฎาคม 2564]
เป่าล้างทำความสะอาดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564[22 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1[19 กรกฎาคม 2564]
ร่วมกับชุมชนทำความสะอาด[16 กรกฎาคม 2564]
พ่นหมอกควันป้องกันโรคและปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ ม.4 ชุมชนสหกรร์พัฒนา[15 กรกฎาคม 2564]
ครูเทศบาลออกพื้นที่แจกจ่ายอาหารเสริม(นม)[15 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 61 - 70 (ทั้งหมด 162 รายการ)

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา