messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt กิจกรรม
กำหนดการประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาห้วยกำปี้เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา[9 กรกฎาคม 2564]
ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค[5 กรกฎาคม 2564]
ประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา[5 กรกฎาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนตำบลปทุมราชวงศา[30 มิถุนายน 2564]
มอบเครื่องยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[30 มิถุนายน 2564]
การตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[30 มิถุนายน 2564]
ปรับปรุง ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ[30 มิถุนายน 2564]
คณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่[29 มิถุนายน 2564]
ออกสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19[29 มิถุนายน 2564]
สำรวจและเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน[29 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 71 - 80 (ทั้งหมด 162 รายการ)

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา