เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ถวายกฐินสามัคคี ปีะจำปี 2564 [31 มีนาคม 2564]
จัดกิจกรรมแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดรเข้าเมือง [30 มีนาคม 2564]
รับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 7 ชุมชน [13 มกราคม 2564]
เทศบาลจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน [27 ธันวาคม 2563]
จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [22 พฤศจิกายน 2563]
กิจกรรม Big Cleaning Day [30 สิงหาคม 2563]
ประชุมผู้ปกครองเด็กก่อนเปิดภาคเรียน [27 มิถุนายน 2563]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)