messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 5 ลูก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อจถ. 07 สายหลังฝายหัวยกำปี้ ชุมชนตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed เช่าค่าเช่าเต็นท์/เก้าอี้ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการถนนสายวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างถมดิน ขนาดพื้นที่ 44x60 เมตร บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างถมดิน ขนาดพื้นที่ 44x60 เมตร บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาปรับพื้นที่ฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาจัดทำกระทงใบตองขนาดใหญ่ จำนวน 2 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุในโครงการปทุมราชเมืองน่าอยู่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างค่าเช่าพื้นที่และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1 ปีโดเมนโดเมนเนม https//www.ptrws.go.th/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดศรีชมภู ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนเจ้าปู่-ห้วยโสพะ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟถนนโซ่ล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 400 วัตต์ จำนวน 36 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 ชุมชนแก้วมงคล กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อมอก.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ชุมชนตั้งใจพัฒนา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
151 - 200 (ทั้งหมด 486 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10