messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หญ้าเทียม ขนาด 1 ซม. จำนวน 200 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการเพ่ือใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุในโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข1369
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างที่แยกขยะก่อนทิ้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างทำแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรัตน์ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร ขนาด 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ วัสดุ EVA) จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (เลขครุภัณฑ์ 479-57-0006,479-57-0007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่ FB 110R จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อซ้ื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (ขนาดไม่น้อยกว่า 120X240 ซม.) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อชุดจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า (ขนาดไม่น้อยกว่า 6015075) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ตู้ไม้เก็บที่นอนและชั้นวางรองเท้านักเรียน
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกริโก้/แฟรชไดร์ฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
201 - 250 (ทั้งหมด 486 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10