messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อค่าชุดแต่งตัวผู้ร่วมขบวนฟ้อนรำ จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข 1347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ริโก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บค 877 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หลังบ้าน อ.อะไหล่ยนต์ หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed เช่าชุดผู้ร่วมขบานฟ้อนโครงการส่งเสริมการกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด ปี 2565 จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ04 จำนวน 3 ช่วง ชุมชนแยกทางหลวงหนุ่มพันธุ์ปลา - ชุมชนหลานเจ้าปู่ ตำบลนาหว้า พื้นที่รวม 4,120 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างโครงการรื้อถอนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 2565 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 1347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เดือนมีนาคม 2565 - พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ริโก้ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้อยางมะตอย MC 70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ01 จากสายแยกทางหลวง 202 ถึงสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,570 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ02 จำนวน 2 ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข202 - ข้างโรงสี ช่วง 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วง 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมยาว 900 เมตร หมู่ 4 ตำบลนาหว้า พื้นที่รวม 4,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ03 จากสายแยกทางหลวง 202 ถึงสายบ้านตาด ชุมชนรุ่งอรุณ ตำบลนาหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจถ01 จากสายแยกทางหลวง 202 ถึงสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า กว้าง 6 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,570 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
251 - 300 (ทั้งหมด 486 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10