messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ริโก้ จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 372
rss_feed จ้างติดฟิล์ม LAMINA รอบคันหน้าเต็ม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 3845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed จ้างติดฟิล์ม LAMINA รอบคันหน้าเต็ม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 3845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 360
rss_feed ซื้อชุดกีฬาชุมชน 7 สี พร้อมสกรีน จำนวน 322 ชุด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1/2563เดือน ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1347 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 370
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 1369 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 368
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 370
rss_feed จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed จ้างจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย จำนวน 12 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 388
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.ในชุมชน หมู่ 1 ชุมชชนรุ่งอรุณ (ตลาดสดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 386
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 382
rss_feed ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ภาคเรียน 1/2563 เดือนพฤจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 373
rss_feed ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 368
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงใบตองขนาดใหญ่ จำนวน 2 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed เช่าเครื่องถ่่ายเอกสาร เดือนตุลาคม -กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการตรวจสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและระบบรางระบายน้ำ จำนวน 3 ราย เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 373
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 ราย เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรสำนักปลัด ตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 ราย เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 407
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย 15 คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 377
451 - 486 (ทั้งหมด 486 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10