messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
chat ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
folder ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
folder ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
folder ประกาศใช้เทศบัญญัติทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 เรื่อง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562
folder ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุมสถานที่ประชุมหรือทรัพยสินอื่นของเทศบา
folder ยกเลิกประกาศกำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

image วารสาร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์[9 พฤษภาคม 2567]
สงกรานต์ 2567[14 เมษายน 2567]
ฉบับเดือน มีนาคม 2567[20 มีนาคม 2567]
ธนาคารขยะรีไซเคิล[20 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt กิจกรรม
ขอเชิญผู้รับบริการตอบแบบประเมินหน่วยงาน โดยการสแกน QR COED ประจำปี พ.ศ.2567[4 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเทศบาล ประจำปี 2566[26 มกราคม 2567]
ผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น” [2 ตุลาคม 2566]
ภารกิจที่ต้องทำทุกวัน[20 มิถุนายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศการจัดซื้อจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการหาพัสดุ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045989656
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
info การใช้หลักสูตรทุจริตศึกษาระดับปฐมวัย

สถิติ sitemap
วันนี้ 202
เดือนนี้2,709
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,596
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ