ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในโครงการปทุมราชเมืองน่าอยู่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง