ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำกระทงใบตองขนาดใหญ่ จำนวน 2 กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง