ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง