ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง