ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง