ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง