ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 1369 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง