ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง