ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุชุดกีฬา ตามโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง