ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการชุดเครื่องเสียงโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง