ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข1347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง