ชื่อเรื่อง : เช่าเต็นท์/เก้าอี้ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง