ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 5572 อจ. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง