ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง