ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1 ตำนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง