ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอำเภอ ชุมชนหลานเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 995 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่