ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แยกบ้านแม่ศรีไพถึงบ้าน นางเสาวลักษณ์ฯ ชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)