messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
folder (2) แผนการจัดหาพัสดุ
folder (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
folder (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
folder (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8)
folder (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ

× เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา