เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 045989656
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0827472055
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0987231411
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045989656
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0801695198
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0817902084