messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 0897183639
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0827472055
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0986072834
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0801695198
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0817902084